Styret

Styrets sammensetning:
Leder Ann Sæther
Nestleder Sindre Bakken
Kassrer/Utleie/Brikker/NøklerIngar Brennmoen
Sekretær/internkontroll kjøkkenOla Røseplass
Renhold /Brannvernleder Kåre Sæter