Utleie

Til brukere av Sætershallen

All bruk/leie bestilles i kalender eller til Ingar på tlf 951 31 432
Adgangskort lånes ut og leveres etter bruk, senest første hverdag etter.

Betaling skjer via Vipps til Sameiet Sætershallen på nr 589844 ved henting av nøkkelkort dersom ikke annet er avtalt. Merk betalingen med navn. Nøkkelkort hentes hos Gudny og Per Gunnar Bakken.

Sætershallen har fullt servise til ca 90 pers.
Sætershallens eiere (Idrettslaget, Skytterlaget og Røde kors) belastes en fast brukspris/husleie for hele året inkludert kaffe/te/sukker og kopipapir.
Betaling skjer etter flg. satser (fra 10. mai 2022).

Møterom kr 350,-
Restauranten kr 1200,-
Hele 1. etg. kr 1750,-
  Skyttersalen u/kjøkken kr 1000,-
Skyttersalen m/kjøkken kr 1200,-
  (Prisene inkl. bruk av kjøkken/krus)

ALLE BRUKERE plikter å sette seg inn i og følge instruksen for BRANN I RØD PERM på kjøkkenet! NB! Rømningsveier, slokkeapparater og varsling ved brann.

ALLE BRUKERE SKAL RYDDE OG VASKE ETTER SEG!
SE RØD PERM PÅ KJØKKENET. 
Ved for dårlig vask, blir leietaker fakturert for vask.

 • SETT ALT UTSTYR PÅ RETT PLASS.. og vask koppene!!
 • SØPPELSEKKENE kastes i container v/innkjørselen.
 • TØRK AV BORDENE
 • MOPP GULVENE (bruk mye vatn)
 • BRUKTE MOPPER legges i vaskekjelleren.
   (VASKES AV VAKTMESTER)
 • FILLER/KOPPHANDKL
  legges i vaskekjelleren (VASKES AV VAKTMESTER)

Restauranten.

 • PLASSERING AV BORD/STOLER: Se oppslått oversikt.
 • KANON. I innerste del av
  restauranten er det lerret over vinduene til å trekke ned ved bruk av
  video-kanon som er montert i  taket i
  restauranten.
 • TV i restauranten, mot skytebanen.
 • Det er premieskap m/glassdør og lys i
  restauranten… så stå på!
 • Per Ove Lilleengs medaljer (gave til Tolga IL) er
  hengt opp i medaljeskapet.

Skytebanen.

 • Ekstra stoler og bord stables/lagres i skytebanens lagerrom.


Vi håper på et trivelig samarbeid med alle brukere! Ta kontakt ved mangler.

Hilsen Gudny H. og Per Gunnar Bakken
Tlf  92 86 45 32   /  95 16 29 47