Utleie

Til brukere av Sætershallen

All bruk/leie bestilles i kalender eller til Ingar på tlf 951 31 432
Adgangskort lånes ut og leveres etter bruk, senest første hverdag etter.

Sætershallen har fullt servise til ca 90 pers.
Sætershallens eiere (Idrettslaget, Skytterlaget og Røde kors) belastes en fast brukspris/husleie for hele året inkludert kaffe/te/sukker og kopipapir.
Andre leietakere får med bankgiro ved lån av adgangskort og betaler etter flg. satser (fra 01. januar 2018).

Møterom kr 300,-
Restauranten kr 1000,-
Hele 1. etg. kr 1500,-
  (Prisene inkl. bruk av kjøkken/krus)

ALLE BRUKERE plikter å sette seg inn i og følge instruksen for BRANN I RØD PERM på kjøkkenet! NB! Rømningsveier, slokkeapparater og varsling ved brann.

ALLE BRUKERE SKAL RYDDE OG VASKE ETTER SEG!
SE RØD PERM PÅ KJØKKENET. 
Ved for dårlig vask, blir leietaker fakturert for vask.

 • PLASSERING AV BORD/STOLER:
 • SETT ALT UTSTYR PÅ RETT PLASS.. og vask koppene!!
 • SAMLE SØPPELET I DUNK/SEKK PÅ. KJØKKENET
  FULLE SEKKER SETTES INNE V/KJØKKENDØRA.
  (Hentes av vaktmester)
 • TØRK AV BORDENE
 • MOPP GULVENE (BRUK KUN VATN)
 • BRUKTE MOPPER LEGGES I BLØTT I BØTTA (VASKES AV VAKTMESTER)
 • FILLER/KOPPHANDKL. HENGES VED VASKEN TIL TØRK (VASKES AV VAKTMESTER)


Fra kaffeen  i restauranten.

Ekstra stoler og bord stables/lagres i skytebanens lagerrom.
TV-en oppbevares i skytebanen. Her står det også en mobil skjermvegg for oppslag o.l. og svarte tavler for oppheng av resultater/oppslag på veggen mot WC i restauranten (ikke ta ned bildene her).

I innerste del av restauranten er det lerret over vinduene til å trekke ned ved bruk av video-kanon. I taket i restauranten er det montert en video-kanon.


Innerst i restauranten

Det er premieskap m/glassdør og lys i restauranten… så stå på!

Per Ove Lilleengs medaljer (gave til Tolga IL) er hengt opp i medaljeskapet i restauranten.


Fra restauranten

Vi håper på et trivelig samarbeid med alle brukere! Ta kontakt ved mangler.

Hilsen Gudny H. og Per Gunnar Bakken
Tlf 95 16 29 47

Januar 2019.