Utleie

Til brukere av Sætershallen

All bruk/leie bestilles i kalender eller til Ingar på tlf 951 31 432
Adgangskort lånes ut og leveres etter bruk, senest første hverdag etter.

Sætershallen har fullt servise til ca 90 pers.
Sætershallens eiere (Idrettslaget, Skytterlaget og Røde kors) belastes en fast brukspris/husleie for hele året inkludert kaffe/te/sukker og kopipapir.
Andre leietakere får med bankgiro ved lån av adgangskort og betaler etter flg. satser (fra 01. januar 2018).

Møterom kr 300,-
Restauranten kr 1000,-
Hele 1. etg. kr 1500,-
  Skyttersalen u/kjøkken kr 750,-
Skyttersalen m/kjøkken kr 1000,-
  (Prisene inkl. bruk av kjøkken/krus)

ALLE BRUKERE plikter å sette seg inn i og følge instruksen for BRANN I RØD PERM på kjøkkenet! NB! Rømningsveier, slokkeapparater og varsling ved brann.

ALLE BRUKERE SKAL RYDDE OG VASKE ETTER SEG!
SE RØD PERM PÅ KJØKKENET. 
Ved for dårlig vask, blir leietaker fakturert for vask.

 • SETT ALT UTSTYR PÅ RETT PLASS.. og vask koppene!!
 • SØPPELSEKKENE kastes i container v/innkjørselen.
 • TØRK AV BORDENE
 • MOPP GULVENE (bruk mye vatn)
 • BRUKTE MOPPER legges i vaskekjelleren.  (VASKES AV VAKTMESTER)
 • FILLER/KOPPHANDKL legges i vaskekjelleren (VASKES AV VAKTMESTER)

Restauranten.

 • PLASSERING AV BORD/STOLER: Se oppslått oversikt.
 • KANON. I innerste del av restauranten er det lerret over vinduene til å trekke ned ved bruk av video-kanon som er montert i  taket i restauranten.
 • TV i restauranten, mot skytebanen.
 • Det er premieskap m/glassdør og lys i restauranten… så stå på!
 • Per Ove Lilleengs medaljer (gave til Tolga IL) er hengt opp i medaljeskapet.

Skytebanen.

 • Ekstra stoler og bord stables/lagres i skytebanens lagerrom.


Vi håper på et trivelig samarbeid med alle brukere! Ta kontakt ved mangler.

Hilsen Gudny H. og Per Gunnar Bakken
Tlf  92 86 45 32   /  95 16 29 47