Styret

Styrets sammensetning:
Leder Ann Sæther
Nestleder/utleie/brikker/nøkler Ingar Brennmoen
KassererAudun Holte
Sekretær/ Internkontroll kjøkkenetAstrid Moen
Renhold /Brannvernleder Kåre Sæter